Facaderullegardiner/screens

Der har været en vis forvirring om reglerne for facaderullegardiner (også kendt som screens). Et af vores medlemmer har nu henvendt sig til Københavns Kommune for at få afklaret sagen, og facaderullegardiner betragtes ikke som markiser.

Københavns Kommunes Dialogteam for Byggesager, Center for Bygninger skriver januar 2019:

Såfremt der er tale om en form for facaderullegardin, er dette ikke omfattet af lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden.

Der skal derfor kun ansøges om byggetilladelse og dispensation fra brandbestemmelserne, såfremt der sker en forringelse af redningsåbningerne (vinduerne), når rullegardinet er i brug.

(…)

hvis vinduerne forandres på en sådan måde at de ikke længere kan bruges som redningsåbninger, så skal der fremsendes en redegørelse herfor (som samtidigt redegør for, hvordan I så sikrer tilfredsstillende redning fra de berørte enheder)

%d bloggers like this: