Om Solstriben I

Solstriben er navnet på alle de boliger, der ligger på vestsiden af Nordre Digevej og Digevej på Amager.

Denne hjemmeside hører dog til Solstriben I, som er den del af Solstriben, der har adresse på Nordre Digevej 10-68.

Solstriben I består af i alt ni rækkehuse a tre boliger og tre punkthuse a seks lejligheder. Alle er ejerboliger.  

Rækkehusejerne (27 boliger) er direkte medlemmer af Grundejerforeningen Solstriben I, mens lejlighedsejerne (18 lejligheder) er medlemmer af Ejerforeningen Solstriben I.

Solstriben I er opført i to etaper, hvor den første stod klar til indflytning august 2004 og den sidste stod klar august 2005.

Både medlemmer af G/F og E/F Solstriben I kan også melde sig ind i vores lukkede Facebook-grupper: Nordre Digevej (For medlemmer af både G/F og E/F Solstriben I)
EF Solstriben I (For medlemmer af E/F Solstriben I)

.