Glatføreberedskab

G/F og E/F er fælles om et glatføreberedskab. Det går fra midten af Nordre Digevej til fortovskant. Og fra fortovskant og ind på p-pladserne. Det kører helt automatisk – det vil sige, at vores leverandør kommer, så snart der er faldet sne.

Stien mellem metroen og Solstriben: Her står Københavns Kommune for glatføreberedskabet.

Haver og vanding

G/F og E/F har en kontrakt med Grøn Vækst om pasning af vores fælles grønne arealer.

G/F har lavet en lille guide til, hvordan du bedst plejer din rækkehushave. Download den her.

Kælderrum

Bemærk, at ifølge husordenen (som vedtages af ejerforeningen) er de fælles kælderrum kun for medlemmer af E/F Solstriben I, og kun cykler og barnevogne må henstilles i kælderen. Benyt venligst dit personlige kælderrum til øvrige effekter. Ejerforeningen forbeholder sig ret til uden varsel at bortskaffe genstande, som ikke tilhører medlemmer af E/F solstriben I samt genstande (uanset ejerskab), der ikke er cykler og barnevogne, og alligevel er henstillet i kælderen. Læs nærmere om brugsretten i denne deklaration vedr. benyttelse af pulterrum.

Markiser

Det kræver tilladelse fra Københavns Kommune at opsætte markiser. Læs nærmere i denne vejledning.

Og læs mere om facaderullegardiner/screens her.

Nøgler

Ekstranøgler og nye nøgler skal rekvireres hos administrator. Tag et billede af din nøgle (den side hvor alle nøglens koder står på) og send det på mail til Susanne hos vores administrator, så bestiller hun det antal du beder om, får dem sendt til dig og trækker pengene på jeres næste betaling af kontingent til foreningen.
Susanne kan fanges på mail: sh@rialtoadvokater.dk

Rialtoadvokater
Falkoner Allé 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 38 08 30

Parabolantenner

Parabolantenner må ikke opsættes noget sted – hverken på rækkehuse eller punkthuse. Grundejerforeningen hverken kan eller vil dispensere fra dette.

Storskrald og affaldsordningen i det hele taget

Der er kommet nye regler for storskrald, haveaffald, farligt affald med mere. Der er fx faste datoer for afhentning af storskrald 4 x årligt og haveaffald 10 x år. I vil kunne se tømmedatoerne ved at gå ind på – Nem Affaldsservice https://nemaffaldsservice.kk.dk
Bestyrelsen har beskrevet affaldsordningen for rækkehusene nærmere under regler og vedtægter: Vejledning i forhold til affaldsordningen

Affaldsansvarlige er i øvrigt:

Charlotte Vedgren (affaldsansvarlig for ejerforening)
Jesper Randbæk Christensen (affaldsansvarlig for grundejerforeningen)

Teltleje

Grundejerforeningen råder over to forskellige telte, som man kan leje. De er henholdsvis 6×6 meter og 6×12 meter. Kontakt André for leje:

André Just Vedgren
Nordre Digevej 62, 2. th.
Tlf. 40 81 42 42
kontakt@solstriben.net

Terrasser

Punkthusene har brugsret til deres terrasser som vist på denne tegning. Derudover råder punkthusenes beboere ikke over fællesarealerne. F.eks. er det ikke tilladt at opstille legehuse, tørrestativer, blomsterkummer eller andet op på fællesarealerne.

Parkering

Der er én p-plads per boenhed. På Nordre Digevej er der 2 timers parkering i dagtimerne. Ved at henvende sig til Center for Parkering ved Københavns Kommune kan man dog gratis få én beboerlicens til vejen. Det kan man gøre online.

Håndværkere

I vores fælles Facebookgruppe, kan du efterlyse håndværkere og få anbefalinger af håndværkere, som specialiserer sig i f.eks. vores gulvvarmesystem.

Generalforsamlinger og fester

Dato for vores årlige sommerfest annonceres i vores fælles Facebookgruppe.

Datoer for generalforsamlinger sendes pt per brev til alle medlemmer af hhv. E/F og G/F. Og derudover annonceres de i vores fælles Facebookgruppe.